Mini-konfirmander

Vi indbyder hvert skoleår alle elever i 3. klasserne fra Tungelundskolen til at blive mini-konfirmander. Vi har typisk 3.A om efteråret og 3.B om foråret. Der vil blive sendt en invitation via skoleintra.

At være mini-konfirmand vil sige, at børnene 8 gange går til præst efter skole. Forløbet skal gerne lære børnene noget om kirken, kristendommen, bibelhistorie og kirkens ritualer. At lade sit barn deltage i minikonfirmandunderviningen kan være en måde at lære sit barn om kristendom og tro; at følge op på barnets dåb.

Det er Jakob Fink (sognepræst) og Charlotte Bang (kirkesanger), der underviser, og det er gratis at være med. Selvom et barn ikke er døbt, er det også meget velkommen til at deltage.