Præsten er her stadig

Kirkens præster: Jakob Fink og Thit Kirkeby Hinrup kan kontaktes på telefon eller e-mail.

Jakob Fink: Mobil 30 70 78 15 - mail jfi@km.dk

Thit Kirkeby Hinrup: tlf. 86 46 35 53 - mobil 24 23 10 26 - mail thk@km.dk 

Boblberg og Røde Kors har sammen etableret en landsdækkende digital besøgstjeneste til de mange danskere, der er isolerede og karantæneramte. Et stort antal frivillige samtalevenner sidder klar på www.SnakSammen.dk, hvor man kan få en god samtale om hvad som helst. Tjenesten er for alle, der har brug for nogen at tale med, og målet er, at ingen skal føle sig isoleret. Man kan dele sine bekymringer og erfaringer, og ikke mindst udveksle smil. Få et digitalt besøg og en god snak - Læs mere på www.SnakSammen.dk 

Provst Anders Bonde skriver

Favrskovs Provst Anders Bonde skriver:

Corona og kirken – vi er der…!

Danmark er ramt af Coronavirus. Danmark befinder sig lige nu i en helt ekstraordinær situation. Ingen af os kan mindes noget, der tilnærmelsesvis ligner det, vi er ude i lige nu. En global pandemi, der truer os alle. Og ingen kender enden på det her. Uvisheden er så massiv i ethvert menneskes liv på en måde, så det påvirker os alle. Især naturligt nok de mest udsatte og sårbare. Vore ældre og gamle, vore syge og svage, alle dem, der lige nu befinder sig i den største risiko for at blive ramt. Og så er der det følsomme sind og den psykisk syge, der bærer på en sårbarhed, der gør det særligt svært at takle det, der synes at true i horisonten. Hvor usikkerheden måske ligefrem er lammende og ubærlig.

Der er brug for medmenneskelighed lige nu. Der er brug for al den kærlighed og omsorg, der kan mobiliseres. Det er helt nødvendigt, at den stærke tager ansvar for den svage. 

Det vil også være kirkens budskab ind i uvishedens mørke.  Næstekærlighed i handling, der betyder, at vi alle støtter op om sundhedsmyndighedernes kamp for at redde os alle bedst muligt igennem en meget svær tid.

Og hvad kan vi så som kirke gøre? Kirkerne er lukkede. Gudstjenester, arrangementer aflyst, undervisning lukket ned. Kun de mest nødvendige kirkelige handlinger gennemføres. Og gennemføres efter det, der er hele intentionen i det nationale beredskab, at der er så lidt fysisk kontakt som muligt mellem mennesker af hensyn til smittefare. Derfor tilråder præsterne at udskyde alle kirkelige handlinger, der ikke er stærkt nødvendige. Bisættelser og begravelser gennemføres med færrest mulige deltagere, og det er jo alvorlige og triste tiltag ind i en i forvejen sårbar begivenhed, men synes nødvendigt, for at undgå situationen ikke kommer ud af kontrol.

Kirken lukker således ned, som samfundet lukker ned. Men det har kirken det virkelig dårligt med. Det strider fuldstændig med det, der er Folkekirkens ærinde og budskab. Kirkens opgave er til alle tider i alle situationer at være det menneske nær, der trænger det mest.  

Og derfor er det så vigtigt at sige, at præsterne i hele provstiet står klar med at hjælpe. Er der brug for en samtale, vil telefonerne være åbne døgnet rundt. Mails bliver besvaret, og er der - om nødvendigt - brug for et besøg, kommer præsten gerne. Og vil naturligvis i den sammenhæng efterleve alle værneforskrifter, der gælder i forhold til den aktuelle smittefare.

Kan man ikke umiddelbart finde kontaktoplysninger på sognets præst, vil hjemmeplejepræst Mette Mommsen formidle kontakten. Hendes mailadresse og telefonnummer findes på Favrskov provstis hjemmeside.

Kirken holder således “åben”. Budskabet forkyndes, og der ligger allerede prædiken til førstkommende søndag på de digitale medier. Men der bedes også bønner lige nu. Vi beder i kirken for vores land og vores folk. Præsterne går i forbøn for den svage og sårbare. Og for det sundhedspersonale, der er hårdt presset lige nu.

Men kirken er ikke kun præsten. Vi bærer alle som døbte kristne budskabet om næstekærlighed med os. Ude i familierne har vi til opgave at tale sammen. Støtte hinanden med at takle uvisheden. At ”samtale” håbet op. Vi skal være opmærksom på dem, der bor alene. Tag telefonen og ring. Og sidder du selv alene, og ikke kender et nummer at ringe til, så ring til din præst.   

Af provst Anders Bonde, Favrskov.