Graver ved Vejerslev Kirke

Der er for tiden ingen fast tilknyttet graver ved Vejerslev. I stedet kontaktes præsten eller menighedsrådformanden ang. spørgsmål.

Graver ved Aidt og Thorsø Kirker

Jan Uhrenholt Pedersen

Træffes på telefon

71 78 33 15

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til erhvervelse, vedligeholdelse af gravsteder eller andet på kirkegården, er du velkommen til at kontakte graverne eller kirkeværgerne ved de enkelte kirker. 

Kirkeværgerne kan hjælpe med blandt andet betalingsaftaler i forhold til pasning af gravsteder.

Kirkeværge ved Vejerslev Kirke: Aase Lejsgaard, tlf. 22 39 63 25

Kirkeværge ved Aidt Kirke: Ellen Priess, tlf. 86 96 68 70

Kirkeværge ved Thorsø Kirke: Hanne Pedersen, tlf. 30 53 34 65