Kirkekontoret

Kirkekontoret for Vejerslev, Aidt og Thorsø sogne har til huse i

Sognehuset, Kirkegade 23, 8881 Thorsø.

Har du brug for en ny dåbsattest, hjælp til navneændring eller har du spørgsmål i forbindelse med dåb, vielse eller begravelse, så er det her, du kan få hjælp.

Kontoret har åbent tirsdage og torsdag fra 9.00 - 12.00.

Her sidder præstesekretær Jette Klostergaard Sørensen, som også kan træffes på telefon 86 87 14 14, jks@km.dk eller sikker mail.

Hvordan bliver man medlem af Folkekirken?

Man kan kun være medlem af Folkekirken, hvis man er døbt. En person, der bliver døbt i Folkekirken, bliver samtidig medlem af den. Det gælder uanset om den, der bliver døbt, er spædbarn, større barn eller voksen.

Det er imidlertid også muligt at blive medlem af Folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund.

En person, som er udmeldt af Folkekirken, eller hvis medlemskab af anden grund er ophørt, kan genoptages som medlem ved skriftlig henvendelse til sognepræsten i det sogn, hvor man har bopæl.