Præsterne i Vejerslev, Aidt og Thorsø sogne

Sognepræst Jakob Fink, kbf

Kontor, Kirkegade 23, 8881 Thorsø

Mobil 30 70 78 15 - mail jfi@km.dk. Sikker mail

Træffes efter aftale. Mandag er fast fridag.

Sognepræst Thit Kirkeby-Hinrup

Hvorslev Præstegård, Skråvej 6 A, Hvorslev, 8860 Ulstrup

tlf. 86 46 35 53 - mobil 24 23 10 26 - mail thk@km.dksikker mail

Mandag er fast fridag.

Sjælesorg - samtale med en præst

Har du brug for en at tale med? Har du brug for at vende en bekymring med en anden, få sat ord på noget der er svært, eller få drøftet spørgsmål om tro? 

Sjælesorg betyder sjæle-omsorg, og er en personlig og fortrolig samtale med en præst. Præster er ikke behandlere, men er gode til at bære med på den andens glæde og sorg. Præster har tavshedspligt, så enhver kan trygt betro sig til ham eller hende. Alle, uanset alder, tro eller medlemskab, kan få en samtale. Samtalen med præsten kan foregå personligt, over mail eller telefon.

Præster har stor erfaring med at lytte og sætte ord på de store følelser. Præster er vant til at være til stede, der hvor livet er svært og gør ondt. Der er ikke noget, der i en sjælesorgssamtale er for stort eller for småt til at blive vendt.

Ønsker du en samtale, er du velkommen til at kontakte en af sognepræsterne.

Sjælesorg på nettet

Som noget helt nyt har Folkekirken lanceret en hjemmeside, hvorfra du kan få en fortrolig samtale/chat med en præst, der sidder klar til at lytte til dig i den anden ende. Se mere her www.sjaelesorg.nu