Begravelse og bisættelse

Dødsanmeldelse:

Anmeldelse af dødsfald skal ske til sognepræsten i afdødes bopælssogn senest to hverdage efter dødsfaldet. Blanket til anmeldelsen udleveres af lægen, bedemanden eller præsten, som gerne er behjælpelig med udfyldelsen. Hvis man har en bedemand til at bistå ved begravelsen eller bisættelsen, vil det i praksis ofte være ham, der hjælper med udfyldelsen og indleverer anmeldelsen til begravelsesmyndigheden. Begravelsesmyndigheden er altid sognepræsten i bopælssognet, også i de tilfælde, hvor begravelsen / bisættelsen skal foregå uden for sognet eller finder sted uden kirkelig medvirken.

Begravelsesforberedelser: Kontakt sognepræsten for at fastsætte tidspunkt for begravelse/bisættelse, samt tidspunkt for samtalen forinden. Har man ikke gravsted, henvender man sig tillige til graveren ved den pågældende kirke, med henblik på udtagelse af et sådant. Ved henvendelse til en bedemand kan man få hjælp til al det praktiske omkring begravelsen/bisættelsen. Forskellen på en begravelse og bisættelse er, om den afdøde begraves eller brændes.

Det økonomiske:

For folkekirkemedlemmer er selve begravelsen i kirken gratis. Ønsker man ikke at betale hvert år for pasningen af gravstedet, kan man oprette et såkaldt ”legatgravsted”. Det vil sige, at man betaler et engangsbeløb, som dækker vedligeholdelsen i hele fredningsperioden. Det kan være en god idé at oprette et legatgravsted, så man ikke hvert år skal aftale, hvem af arvingerne, der skal betale. Rent økonomisk har det den fordel, at hele summen for et legatgravsted af skifteretten anses for en begravelsesomkostning, så hele beløbet udtages af boet, inden der betales evt. arveafgift. Går du med overvejelser om du selv kan klare fremover at passe det gravsted, du har ansvar for, så kontakt graveren eller kirkeværgen. De kan så give dig en pris på, hvad det koster, at lade graveren passe gravstedet. Måske det også kan være økonomisk fornuftigt at lave en et-årig aftale om til en flerårig.

Gravstedsvedligeholdelse kan aftales med graveren, hvor han/hun så udfører arbejdet, som består af følgende: Almindelig renholdelse og afrivning af ukrudt, fornyelse af udgåede eller forvoksede flerårige planter, opretning efter jordsætning, pålægning af perlegrus og muld, rensning og opretning af mindesten samt slutrydning af gravstedet. Endvidere kan aftales vedr. plantning af sommerblomster og el. grandækning.

Takstblade findes i kirkernes våbenhuse eller udleveres hos graveren ved den respektive kirke i pastoratet.