Dåb

Hvad gør jeg i forbindelse med barnedåb eller voksendåb?

Ønsker du at blive døbt eller at lade dit barn døbe i Folkekirken, skal du kontakte sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du ønsker dåben skal finde sted.

Dåb er en forudsætning for at være medlem af Folkekirken og kan enten foretages som barnedåb eller voksendåb.

Du aftaler med præsten hvor og hvornår det vil passe både kirken og dig. Dåb finder sted som en del af den almindelige søndagsgudstjeneste, hvormed det markeres, at den døbte også er medlem af den kristne menighed.

Som oftest vil man inden dåben have en samtale med den præst, der skal døbe barnet. Præsten gennemgår dåbsritualet sammen med forældrene og kan besvare de spørgsmål, der eventuelt måtte være i forbindelse med gudstjenesten, dåben og dåbens kristne betydning.

Fadderne

Ved barnedåb skal barnets navn samt navn og adresse på mellem 2 og 5 faddere afleveres til sognepræsten eller kirkekontoret. Fadderne skal selv være døbt og påtager sig ved dåben en moralsk forpligtelse i forbindelse med dåbsbarnets kristelige oplæring i det tilfælde, at der sker barnets forældre noget, før barnet bliver voksent. Ved dåben bærer forældrene eller en af fadderne barnet. Det kaldes populært for gudmor eller gudfar, men udtrykket findes ikke i selv dåbsritualet. Fadderne har ingen juridisk ret eller pligt til at at tage sig af det forældreløse barn og evt. adoptere.

Sker dåben af et nyfødt barn ikke inden for seks måneder, skal barnet navngives. Kontakt kirkekontoret for nærmere oplysning.

I tilfælde af sygdom kan man tilkalde præsten til dåb i hjemmet. Hvis barnet er i akut livsfare, kan dåben foretages som nøddåb af en af de tilstedeværende.

Voksendåb

Ved voksendåb kontaktes sognepræsten for nærmere aftale. Forud for dåb af en voksen skal man gennemgå en oplæring i kristendommen; et forløb der aftales med præsten. Til dåb af unge og voksne taler man ikke om faddere men om dåbsvidner.

Man kan kun blive døbt én gang i sit liv. Dette gælder også, hvis man er døbt i et andet kristent kirkesamfund uden for Folkekirken.