Konfirmation

Forudsætningen for at blive konfirmeret, er at man er døbt. Er man ikke døbt som lille, kan det sagtens ske senere, helt frem til tidspunktet for konfirmationstidspunktet. Henvend dig til præsten og lav en aftale.

Forud for konfirmationen foregår konfirmationsforberedelsen under ledelse af sognepræsten. Forberedelsen starter allerede i begyndelsen af 7. skoleår og afsluttes umiddelbart op til konfirmationstidspunktet. Det meste af undervisningen foregår i Sognehuset på Kirkegade 23 i Thorsø.

Konfirmationsdagen er som regel Store Bededag (med mindre der er mere end to hold på årgangen). For at blive konfirmeret skal man være døbt og have deltaget i konfirmationsforberedelsen.

Årets konfirmander Aidt

Konfirmation i Aidt Kirke 2019 Store Bededag d. 17. maj kl. 9.30

Casper Daugaard Møller Jensen, Emma Maj Poulsen, Lasse Vestergaard Kristensen, Laura Løgstrup Abrahamsen, Loke Lyngaae Sørensen, Luna Giandrup Nordquist Horn, Nanna Morre Iversen, Sarah Viby Jensen, Sebastian Hartzack Mogensen, Signe Kovdal Pedersen, Sofie Nedergaard Pedersen, Victoria Brandt Haakonsson

Årets konfirmander Vejerslev

Konfirmation i Vejerslev Kirke 2019 Store Bededag d. 17. maj kl. 11.15

Andrea Schormand Kyhl, Benjamin Lohmann Østergaard Sørensen, Benjamin Schormand Kyhl, Carl Gordon Jonsson, Cecilie Andrea Friis Chrøis, Christoffer Tvilhøj Horn, Isabella Normann Rasmussen, Jakob Melin Sørensen, Jeppe Gammelgaard Bachstein, Julie Kragh Soelberg, Kamilla Brink Frederiksen, Lea Rosen Kragh, Line Prang Kjeldgaard Iversen, Mai Grønbech Skjødt Pedersen, Mathias Kousgaard Bjerre Mortensen, Mille Hjelmager Trudslev, Peter Klostergaard, Sandra Snedker Francker, Sascha Marie Nicole Juul Sørensen