Vielse

Vielse aftales med præsten i god tid forinden. Dernæst henvender man sig til borgmesterkontoret/vielseskontoret i bopælskommunen med henblik på udstedelse af en såkaldt prøvelsesattest. Denne afleveres til præsten ved vielsessamtalen. Prøvelsesattesten er dokumentation for at ingen af parterne er gift i forvejen.

Tidspunktet for vielsessamtalen aftales med præsten. Samtalen foregår som oftest hjemme hos brudeparret men kan også ske hos præsten eller i kirken.

Ved samtalen gennemgås vielsen og ritualets betydning.

Vær opmærksom på at få foretaget eventuel navneændring i forbindelse med vielsen i god tid. Det gøres ved hjælp af NemID på www.borger.dk

Til vielsen skal der typisk vælges 3-4 salmer. Der kan hentes inspiration og lyttes til melodier på www.dendanskesalmebogonline.dk